Grundtvigs Hus (pågår)

Grundtvigs Hus (pågår)

I det historiska byggnadskomplexet i Köpenhamn används ett helt integrerat system med värmeåtervinning, borrhålslagring, varmvatten, kylning, uppvärmning, solceller och batterilagring.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
82700
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
10000
kvm
100%
Koldioxidfri lösning

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines