Grundtvigs Hus

Grundtvigs Hus

Köpenhamns historiska Grundtvigs Hus byggdes 1908 och var den första byggnaden i Danmark som hade betonggolv. I dag är det tänkt att fastigheten ska bli ett första fyrtornsprojekt i sitt slag för gröna energisystem.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
kvm

Förväntat slutförande av projektet: 2025

Köpenhamns Grundtvigs Hus och den intilliggande hörnbyggnaden på Vester Voldgade och Studiesstræde är på väg att bli en högpresterande energimaskin. Fastigheten kommer att generera, lagra och återanvända sin egen energi som ett helt elektriskt geotermiskt integrerat system, utan någon anslutning till fjärrvärmeleverantörer.

Det integrerade energisystemet är utformat med våra egna designmoduler och kommer att ha en total kapacitet på 430 kW. Systemet kommer att bestå av:

  • Lagring av geotermisk energi (36 x 240 m borrhål, borrade på ett hållbart sätt av LKAB Wassara AB och HP Borrningar AB).
  • Energy Machines integrerade värmepumps-kylare
  • ClimateMachines högeffektiva luftbehandlingsaggregat (90 % temperaturverkningsgrad)
  • Solpaneler på taket
  • Programvara för styrning av energimaskiner och molnbaserad SCADA-plattform

Den omfattande energiomvandlingen kommer att göra det möjligt att fånga upp och lagra förnybar termisk energi från underjorden i marken tillsammans med överskottsenergi från insidan av byggnaden. Den lagrade energin kommer att distribueras via Energy Machines integrerade bergvärmepump som värme, komfortkyla och varmvatten för den 10.000 m2 stora fastigheten. Våra unika luftbehandlingsaggregat gör det möjligt att återvinna 90% av överskottsvärmen som annars skulle gå till spillo - utan korskontaminering eller blandning mellan luftströmmarna. Solcellspaneler på taket kommer att leverera lokalt genererad el för att driva systemet.

Denna energimaskin beräknas uppnå:

  • 100 % CO₂-fri verksamhet netto  
  • 84 % energiminskning
  • 97 % minskning av driftskostnaderna  
  • DGNB Platinum-certifiering (enligt planerna ska den vara klar 2025).  

För att förbättra systemets miljöpåverkan använde specialister från HP Borrningar AB en elektrisk borrigg från LKAB Wassara AB för effektiv borrning av 36 borrhål med hjälp av en vattendriven metod. Detta tillvägagångssätt, att använda Wassaras vattendrivna borr, har flera fördelar. Marken utsätts för ett mindre påverkande tryck jämfört med luft, vilket minskar risken för att påverka närliggande formationer och fastigheter. Dessutom förbättras arbetsmiljön avsevärt eftersom det inte finns något luftburet damm. I situationer som borrning i källare i bostadshus, där bullernivåerna är kritiska, har vattendriven borrning en fördel med sina lägre bullernivåer.

Projektet kommer att bli ett offentligt skyltfönster för geotermiska integrerade energisystem. Byggnaden, som uppfördes 1908, är på väg att uppnå DGNB Platinum-certifiering (renovering), vilket innebär ett nytt riktmärke för vad som är möjligt att åstadkomma med befintliga tillgångar. Det kommer att vara det enda renoveringsprojektet utanför Tyskland och bara det sjätte totalt sett som uppnår ett sådant resultat.  

Tillsammans med byggnadsägaren ser vi fram emot att välkomna dig in i lokalen när den är färdigställd för att på egen hand utforska vad det innebär att vara en energimaskin.  

(1/2) Grundvigs Hus, Vester Voldgade, Köpenhamn
(2/2) Hörnbyggnaden vid Vester Voldgade och Studiesstræde, Köpenhamn

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines