Tjänster

Vi designar, implementerar och driver integrerade energisystem

Datadriven modulär design

Välgrundade beslut baserade på dina behov

Genom att bygga en digital tvilling av din fastighet kan vi undersöka byggnadens behov av värme, kyla och varmvatten. Vi arbetar sedan med dig och/eller dina konsulter för att designa, planera och bygga det  optimala energisystemet för dig i en samarbetsprocess. När ditt integrerade system är i drift kan simuleringen användas för validering och optimering av prestanda.

Projektgenomförande

En säker övergång

Vår metod är mycket samarbetsinriktad för alla intressenter, inklusive ägare, medarbetare, drift- och servicepersonal, leverantörer och ledning. Från borrning av borrhåls till takinstallationer har vi en rad partners med beprövade meriter. Energy Machines erbjuder heltäckande support under hela processen för att säkerställa en framgångsrik implementering.

Molnintegration

Undvik stilleståndstid och optimera prestanda

Våra integrerade energisystem övervakas kontinuerligt via vår molnplattform. Plattformen samlar in realtidsdata från dina fastigheter och levererar användbar information via ett visuellt gränssnitt som hjälper dig att få ut det mesta av ditt system.