Teknik


Ta rätt beslut för dina energibehov

‍Med
vårt simuleringsverktyg med öppen källkod kan vi, eller någon kvalificerad ingenjör, bygga en digital tvilling av din byggnad med de föreslagna installationerna. Simuleringen av systemets prestanda gör det möjligt att samla in viktiga insikter för att få en optimal utformning av energihanteringen.

LÄR DIG MER


Övervaka och optimera - var som helst

‍Vår
banbrytande molnbaserade kontroll- och SCADA-plattform samlar in och analyserar data i realtid i alla dina fastigheter, vilket ger dig möjlighet att få insikt och visuella instrumentpaneler för att få ut det mesta av ditt system. All datatrafik krypteras och säkras via förstklassiga säkerhetsåtgärder som liknar dem som används av banker och finansinstitut.

Instrumentpanelen kan också användas för att göra systemet synligt för människor i byggnaden, så att de får en uppfattning om fastighetens energianvändning och hållbarhet.

Lär dig mer


Uppvärmning, kylning och varmvatten från ett integrerat system - drivs av jorden

‍Geotermisk
lagring - värmeenergi som lagras under jord - är tillsammans med värmepumpar beprövad och testad teknik som ger betydande effektivitetsvinster.

Genom att använda beprövad värmepumpsteknik på ett smartare sätt möjliggör vi integrerade system som kan ge en marknadsledande prestandakoefficient för både uppvärmning och kylning.

Lär dig mer


Högeffektiv luftbehandling och värmeåtervinning - utan korskontaminering

Att tillhandahålla tillförlitlig luft av hög kvalitet är viktigt för att upprätthålla hyresgästernas komfort och säkerhet. De flesta ventilerade byggnader byter ut hela luftvolymen sex eller fler gånger i timmen, vilket kräver en stor mängd energi för att värma eller kyla frisk luft när den kommer in.

Integrerade system återvinner spillvärme från återcirkulerad luft
för att kraftigt öka den totala systemeffektiviteten. Vårt högpresterande luftbehandlingsaggregat kombinerar branschledande temperatureffektivitet med en garanti för 0 % korskontaminering.

Lär dig mer


Generera el på det mest hållbara sättet

Driv systemet på det mest hållbara sättet: med lokalt producerad el. PVT-solpaneler och våra egna kompakta vertikala vindturbiner* som är utformade för användning på taket kan tillsammans ge både el och varmvatten. Överskottsel kan lagras i batterier eller säljas tillbaka till nätet.

* Energy Machines Vindturbiner befinner sig för närvarande i testfasen och förväntas släppas på marknaden 2023.

Lär dig mer
Gå till teknisk dokumentation