Ventilation

Teknik

ClimateMachines™ aggregat är alla uppbyggda på samma sätt. Alltid med hög kvalitet, litet underhållsbehov och flexibla leveranser kombinerat med bästa prestanda för det specifika projektet.

Aggregatens höga kvalitet möjliggör för vår tryckuppsättning över värmeväxlaren med tryckande tilluft och sugande frånluft. Därmed säkerställs högsta täthetsklass och 0% kontamination mellan från- och tilluft (verifierat av Statens Provningsanstalt). Täthetsklassen tillsammans med låga lufthastigheter över den unika värmeväxlaren bidrar till den höga prestandan med 90% verkningsgrad. Tack vare den Indirekta Evaporativa kyltekniken tillsammans med hög verkningsgrad får vi en hög kyleffekt. Kylbehovet kan då kraftigt reduceras och i vissa fall kan behovet av fjärrkyla eller kylmaskin helt elimineras.

Underhåll

Få rörliga delar. Alla inspektionsluckor och dörrar med fönster. Kameror för övervakning, till exempel spjäll och indirekt evaporativ kyla

Byggnation

Värmeväxlare med tvärflödesplatta i 2 steg.
Ger 90% verkningsgrad.
Trycktilluft, undertryck frånluft.
Verifierad 0% risk för överföring av frånluft till tilluft.
Tekniken kan med fördel installeras i miljöer som sjukhus, industrier, laboratorier, kök, restauranger etc. utan risk för överföring av lukt, infektion etc.
Väggpaneler med offshore-kvalitet.
Fläktarna minimerar eller minskar helt behovet av ljuddämpning på TL & FL.
Bypass-spjäll på TL & FL, vilket bidrar till minskat SFP-tal.

Miljö

90% verkningsgrad
Maximerad miljöpåverkan med kraftig minskning av fastighetens energibehov
Minskat krav på värmeeffekt
Indirekt evaporativ kyla
Garanterar en tilluftstemperatur efter VVX på sommaren aldrig överstigande 22 grader.
Avsevärt minskat kyleffektbehov som i vissa fall kan ersätta en kylmaskin eller fjärrkyla
Rörlig kostnad om ca 0,004 € per kWh

Prestanda

Indirekt evaporativ kylteknik

Vid utomhustemperaturer upp till 19-21 grader används enhetens ByPass-funktion, vilket ger låga SFP-tal. Vid utomhustemperaturer från ca 21 grader och uppåt aktiveras indirekt evaporativ kyla. Ju varmare uteluften är, desto högre prestanda (kyleffekt). ClimateMachines™ teknik med inderekt evaporativ kyla garanterar en TL-temperatur (utan efterbehandling) under hela sommarperioden på mellan 18-22 grader.

Hög effektivitet under hela vintersäsongen

Climate Machines levererar utlovad prestanda under hela säsongen oavsett utomhustemperaturer.
Tack vare plastens egenskaper används avfrostningsfunktionen först vid väldigt låga temperaturer. Avluften tillåts gå ner så lågt som till -10 grader innan funktionen aktiveras.

Vi säljer till stor del våra aggregat på verifierad prestanda. Att hela tiden vara live-uppkopplad mot våra aggregat ger oss inte bara möjligheten att verifiera aggregatens prestanda utan också att hjälpa våra kunder att optimera en anläggning, samt att få ovärderlig återkoppling så att ClimateMachines™ ständigt kan utvecklas och förbättras. För att kunna verifiera och optimera prestandan på våra aggregat använder vi oss av vår mjukavara ControlMachines™.