Vind

Drag Turbin

Dragturbiner från Energy Machines Wind kan installeras i områden som är utsatta för turbulens, t.ex. hustak, utan att det krävs en hög mast. De fungerar som ett pålitligt krafttillskott för kommersiella byggnader eller bostadshus på blåsiga platser, off-grid-stugor eller fältinstallationer.

Lift Turbin

Lyftturbiner från Energy Machines Wind är lämpliga för placering på öppna fält eller längs privata kustlinjer. De ger ström eller fungerar som en kompletterande kraftkälla för bostadshus, samhällen, växthus, gårdar eller produktionsanläggningar.

Vad är en:

VAWT

Vertikalaxlade vindkraftverk (VAWT) roterar runt en vertikal axel, vilket skiljer sig från konventionella vindkraftverk där bladen roterar horisontellt. VAWT:er kan vidare klassificeras som lyftbaserade eller dragbaserade.  Energimaskiner Vind VAWT varierar i storlek från liten till stor skala, och valet av typ beror på det avsedda syftet och platsen.

Vad är:

Effekt

Energy Machines Wind VAWT:er har ett lågt koldioxidavtryck och ger hållbar energi med låg risk för att skada den biologiska mångfalden.