Energy Machines Control

Synlighet, analys och kontroll - allt i ett

Energieffektiva byggnader

Hyresgästkomfort

1

Synlighet

Samla in data om alla dina fastigheter.

2

Analys

Lär dig av data och hitta optimeringsområden.

3

Optimering

Utveckla ny styrlogik för att maximera energieffektivteten.

4

Kontroll

Mät besparingar efter applicerade förändringar.

Historisk uppspelning

Gå tillbaka i tiden för att se var felet uppstod.

Tidslinje: Använd kalendern för att välja den period som du vill spela upp.
Spola tillbaka: Du kan spola framåt eller bakåt för att spela upp de insamlade uppgifterna.
Missa aldrig ett problem: Med historikuppspelning kan du spara all data även när du inte är på jobbet

Anpassad instrumentpanel

Använd API:et för att utveckla anpassade KPI-instrumentpaneler.
Larmstatistik: Få en översikt över de vanligaste larmen.
E-postvarningar: Ställ in e-postvarningar så att du får aviseringar om larm med hög prioritet.
Ange prioritet: Ställ in olika prioritetsnivåer för olika larm.

Portal

Global karta för att övervaka alla anläggningar i en vy.
Jämför fastigheter: ställ in KPI:er och övervaka prestanda för flera fastigheter.
Användarkontohantering: hantera användargrupper och behörigheter.
Hantera globala taggar: ha åtkomst till redigering av enheter och taggar till alla dina fastigheter.

Skapa enkelt driftbilder

Visualisera driftvärden i en användarvänlig miljö.
SVG baserad: Driftbilderna är zoombara och helt anpassningsbara.
Webbaserat gränssnitt: Rita driftbilderna direkt i din webbläsare.
Importera och anslut taggar enkelt: Importera taggar och koppla dem automatiskt till objekt i dina driftbilder.

Analysera trender i din driftdata

Se över taggar i realtid och historiskt.
Upptäck avvikelser: Se ovanligt beteende och undersök data.
Datahistoriker: Spara dataloggar och jämför trender från tidigare månader.
Exportera data: Exportera data för att kommunicera trender i data.

Ställ in larm

Ställ in larm för värden som är viktiga för dig.
Larmstatistik: Få en översikt över de vanligaste larmen.
E-postvarningar: Ställ in e-postvarningar så att du får aviseringar om larm med hög prioritet.
Ange prioritet: Ställ in olika prioritetsnivåer för olika larm.

Skapa anpassade rapporter

Hantera din data och välj variabler som är viktiga för dig.
Export: Exportera för att enkelt dela med kollegor.
Rapporter: Välj tidsperioder och variabler som är viktiga för dig.

Förbättra energieffektiviteten utan att påverka hyresgästernas komfort

Genom en enkel installation kan du visualisera din anläggning för användare och beslutsfattare.

Ge ditt team en enda vy över dina fastigheter

Anslut allt säkert till molnet

Fullständig översikt

SCADA/HMI

Historiker

Datahantering

Kontroll

PLC/RTU

Installera på några minuter

Skaffa en plug and play ControlMachines-server som är förkonfigurerad till ditt molnkonto.

Anslut PLC/DUC via öppna protokoll.

I drift

90+

fastigheter

1.000.000

datapunkter insamlade årligen

System som körs för

9+ år