Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus

Den geotermiska energilösningen frigör resurser för hälso- och sjukvård på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. En ny värme- och kylcentral, inklusive energilagring i marken, är en av lösningarna bakom sjukhusets energibesparingar. "Det är inte bara en insats för att minska sjukhusets energikostnader utan också en investering i miljön" - Hans Johansson, dåvarande fastighetsområdeschef på NUS.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
600
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
438000
Återbetalningstid
9
år
OMRÅDE
345000
kvm

Landstingets styrelse investerade i Energy Machines 2014 för att säkra den framtida energiförsörjningen på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Deras satsning på geotermisk och förnybar energi var ett steg mot en hållbar utveckling för framtiden. Energy Machines utformade och installerade ett integrerat värme- och kylsystem tillsammans med ett stort energilagerområde för borrhål. Idag täcker vår geotermiska energilösning drygt 20 % av det totala värmebehovet och 95 % av kylningen.

"Genom att producera värme och kyla internt har vi utnyttjat spillvärme på ett bra sätt och minskat behovet av köpt energi. Det här är en riktigt bra affär för landstinget, och vi kan snabbt få tillbaka investeringskostnaden och börja spara pengar", säger Hans Johansson, dåvarande fastighetsområdeschef på NUS.

omvandla överskottsvärme till energi

Tack vare marklagring, som tar upp värme från berggrunden på vintern och ger kyla på sommaren, har landstinget en pålitlig tillgång till billig energi. Det är nu möjligt att hålla utrymmen som är beroende av svala inomhustemperaturer - som operationssalar, blodbanker och laboratorier - svala. Dessutom används överskottsvärme för att värma upp andra områden på sjukhuset vid behov. Den konstanta cykeln av energi som utvinns ur marken gör det möjligt att spara överskottsvärme under varma sommarmånader för användning på vintern.

"Tidigare betalade vi för energi tre gånger när vi köpte fjärrvärme, fjärrkyla och el samtidigt. Nu köper vi bara el för värmepumparna och kan använda all energi som finns i byggnaden på rätt sätt", säger Jesper Burlin, sjukhusets tekniska samordnare.

Självförsörjande på värme och kyla

Marklagret består av 125 borrhål som ligger 200 meter djupt under den stora parkeringen vid länsstyrelsens byggnad. Det är en av världens 30 största installationer som levererar cirka 5 000 MWh kylning och 7 000 MWh uppvärmning - tillräckligt för att värma cirka 450 hus. Dessa siffror innebär att NUS har fördubblat sin kapacitet att producera kyla och värme. Stadsfullmäktige planerar att investera ytterligare för att optimera kyl- och värmeinstallationerna.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines