Örebro Campus

Örebro Campus

Under 2014 levererade Energy Machines ett integrerat energisystem för värme- och komfortkylning till Örebro Campus med en COP-faktor på 5,5 .

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
79000
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
12000
kvm

USÖ campus ligger i anslutning till Universitetssjukhuset i Örebro. Den har en golvyta på cirka 12 000 kvm över tre våningar och källare. Aktiviteter finns i fastigheten mellan kl. 07.00 och 18.00 måndag till fredag. Här studerar universitetets läkarstudenter från programmets fjärde termin. Här finns också universitetets medicinska bibliotek, en av universitetets biomedicinska forskningsinstitutioner, föreläsningssalar och ett café. Länssjukhusets kliniska forskningscentrum (KFC) ligger också här. Energy Machines integrerade energisystem tar hänsyn till hela fastighetens behov och är optimerade för att uppnå högsta möjliga prestanda när det gäller ekonomi och miljö. USÖ Campus i Örebro är ett lysande exempel på detta.

Installationen, designad av EnergyMachines™, utnyttjar geotermisk energi. Systemet övervakas genom mätning av förbrukning och energileverans.

Avläsningarna rapporteras nedan.

Energisiffror för 2014

Producerad energi
Uppvärmning + förvärmning av varmvatten: 1102,3 MWh *
Kylenergi:323 MWh
Totalt: 1425,3 MWh

Förbrukad energi
Kraft till EMA (EnergyMachines™): 258,7 MWh
Effekt för primära cirkulationspumpar: 37,7 MWh

COP (Prestandakoefficient)
COP-faktor (1425,3 /258,7 MWh): 5,50
COP Factor inkl circ pumpar (1425,3 /296,4 MWh): 4,8

Besparingsberäkning/år: En elkostnad på 0,80 kronor per kilowattimme exklusive moms och COP 4,8 motsvarar ett energipris på 16,6 kronor per kWh. All energi som krävs för att köra uppvärmning, komfortkylning och varmvatten ingår.

Jämfört med fjärrvärmepriset/fjärrkylepriset på 0,65-0,80 kronor per kilowattimme sänks energikostnaden med mellan 700 000 och 900 000 kronor per år exklusive moms.


*Mediecentret förvärmer den största delen av det varmvatten som sjukhuset använt, vilket ger den höga energiförbrukningen per kvadratmeter.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines