Rambølls huvudkontor

Rambølls huvudkontor

Rambøll minskar energiförbrukningen för kylning med 85 %.

Minskning av energiförbrukning
450
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
425
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
40000
kvm
  • Plats: Plats: Köpenhamn, Danmark
  • År för färdigställande: 2010
  • Energisystem: ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) geotermisk anläggning.
  • Kyleffekt: 1000 kWh
  • Grundvattenbrunnar, kvantitet: Antal: 1 par
  • Grundvattenbrunnar, djup: 100 meter

Kyla och inomhusklimat är oupplösligt sammanlänkat i moderna kontorsmiljöer, där stora glaspartier leder till ökade kylbehov.

Den optimala lösningen för att förbättra inomhusklimatet på Rambølls huvudkontor i Ørestad i Köpenhamn var en termiskt balanserad ATES-grundvattenanläggning som effektivt levererar kyla i byggnaden under sommaren.

ATES-anläggningen lagrar naturligt kyla och värme i jordlagret i underjorden. Den lagrade energin kan pumpas upp och användas vid behov för att kyla byggnaden.

Tekniken består av två borrhål, pumpar och en värmeväxlare. Borrhålen kräver minimalt utrymme och består av smala brunnar som inte fyller mer än en dricksvattenbrunn på markytan.

Energy Machines grundvattenbaserade geotermiska anläggning har gett Rambøll stora energibesparingar och ekonomiska besparingar, särskilt när det gäller kylning - där en kyleffekt på 1 000 kW ger en energibesparing på 85 %.

Internationellt intresse

ATES-lösningen är så banbrytande att en grupp stadsplanerare och EU-tjänstemän sedan dess har besökt Köpenhamn för att inspireras. Detta i samband med Köpenhamns planer på att bli en koldioxidneutral stad 2025.

År 2010 nominerades Rambølls anläggning till en av världens fem bästa kontorsbyggnader av WAN (World Architecture News), delvis på grund av ATES-lösningen som har visat vägen framåt mot hållbar energiförbrukning och ett hälsosammare inomhusklimat för de anställda.

Kontakt om det här projektet

Stig Niemi Sørensen
Teknisk chef - ATES
stig.niemi@energymachines.com
+45 22 75 74 14

Teknik som används

Andra Energy Machines