Scandic 53 - Stockholm

Scandic 53 - Stockholm

Ventilationsbehovet på Scandic 53 i Stockholm är högt dygnet runt. Scandic förlitar sig på vårt ClimateMachines™ ventilationssystem för att hålla en behaglig temperatur året runt till drastiskt minskade energikostnader.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
3000
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
7000
kvm

"Resultaten överträffar verkligen förväntningarna. Systemet ger större vinster än utlovat," säger Olof Erstorp, projektledare hos fastighetsägaren AxFast AB.

Scandic 53 på Kungsgatan i Stockholm invigdes i maj 2014, efter att AxFast byggt om en kontorsyta på drygt 7000 kvm till 274 hotellrum plus restaurang och kök.

De väljer ClimateMachines™ av flera viktiga skäl. Framför allt överskred vår uppskattade återvinningseffektivitet på 90% kraftigt andra konventionella system, vilket innebär stora besparingar för ett hotellföretag.

Dessutom monterades den platsbyggda installationen i ett begränsat utrymme i ett utrymme med dålig åtkomlighet.

Hotell är i full drift och använder en hel del varmvatten dag ut och dag in, året runt. Det gör den här typen av installation ännu effektivare och lönsammare (Olof Erstorp, projektledare på AxFast AB)

Imponerande värme- och kylutbyte

Installationen har nu varit i drift i 1,5 år och har lyckats överträffa fastighetsägarens förväntningar. Den totala energianvändningen är 96 kWh per kvadratmeter och år, varav 43 kWh går till varmvatten.

"Vi är mycket nöjda med lösningen. Att uppnå resultat så bra som dessa är ovanligt, så vi fick verkligen det vi blev lovade med den här installationen," säger Olof Erstorp.

Henrik Sandstone, energikonsult på Mälardalen AB, föreslog systemet efter en energiutredning. Han övervakar för närvarande installationen i detalj och är imponerad av de vinster som visas i både värmeböljor och polarväder.

"Installationen går som ett urverk och vi har otroligt låga energiförbrukningssiffror. Om vi utesluter varmvatten, som är den största förbrukaren på ett hotell, hamnar vi på cirka 50 kWh per kvadratmeter och år. Det är helt fantastiskt och över alla förväntningar," säger han.

Effektiv kyla utan köpt energi

Den evaporativa kylan fungerar effektivt. Befuktning av frånluft sänker temperaturen på tilluft med mycket låg energiförbrukning. Vid ett tillfälle förra sommaren sänktes utelufttemperaturen med 10 grader från omgivningen 31,8 grader utan att köpa en enda kWh för extra kyla.

Loggar visar också att fastighetens luftbehandlingsaggregat upprätthåller den utlovade konstanta återvinningsgraden på 90%.

"Än så länge har jag inte sett någon annan typ av aggregat som matchar vår effektivitet. Jag tror att det är rätt väg att gå för framtiden," säger Henrik Sandsten.

Statistiken visar också att SFP-siffrorna (ingångseffekt/m³-luft) som lägst var nere på 1,2 med ett genomsnitt på 1,5 på årsbasis.

"Det brukar vara svårt att nå SFP-siffror som är lägre än 1,8 med roterande VVX-aggregat. I det här fallet är vi vanligtvis på 1,6 och ännu lägre under många drifttimmar, vilket är otroligt bra. Bara det ger cirka 30 000 kronor per år i elbesparingar," säger Henrik Sandsten.

Totala investeringar som ökar energibesparingarna

Som ett direkt resultat av ClimateMachines™ goda resultat på Scandic 53, har AxFast valt en liknande installation för en grannfastighet som rymmer kontor och bageri.

"Om man vill minska sin energiförbrukning avsevärt är det här systemet man ska välja. AxFast inkluderade allt i sin energiberäkning, vilket många inte gör. De var villiga att acceptera något högre investeringskostnader för att generera betydande årliga besparingar på 15-20% i jämförelse med konventionella lösningar," säger Henrik Sandsten.


Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines