Datapolicy

Energy Machines™ Datapolicy

När det gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Energy Machines hantera personuppgifter för affärsorienterade dokument eller kontaktändamål.

Informationssäkerhet

Energy Machines skyddar lagrad personlig information och övervakar åtkomsten till den. Om någon olaglig aktivitet upptäcks kommer du att kontaktas inom 72 timmar.

Dina rättigheter

Dataskyddsombudet på Energy Machines är redo att hjälpa dig enligt GDPR och kommer att hantera din förfrågan.