Cytiva™ har nyligen tagits i drift med ett integrerat system från Energy Machines™.

22 november 2022

Cytiva™, tidigare GE Healthcare Life Sciences, är ett amerikanskt life science-företag som ställer höga krav på uppvärmning och kylning på plats. Med detta i åtanke sökte företaget efter en bättre optimerad, mer klimatvänlig lösning för sin produktionsanläggning i Umeå, Sverige. Enter: Energy Machines.

Den uppgraderade lösningen består av:

- EMA0,5 integrerat värmepumpssystem (konstruerat för 200 kW installerad värmeeffekt).

- Lagring av geotermisk energi, där värmeenergi lagras och utvinns från 14 borrhål på 275 meters djup.

- Energimaskiner Kontroll och övervakning i molnet

Projektet genomfördes med automationsentreprenören UPT AB, byggentreprenören OF Bygg AB och Bravida AB som drivkrafter. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med dessa partners i framtida projekt.