D. Carnegie & Co sparar tusentals kWh med geoenergi och underkylningsteknik

14 maj 2021


Energy Machines system har en patenterad underkylningsteknik. En extra värmepump utvinner restenergi i köldmediet efter den konventionella processen och får ut 30-35% mer värme än motsvarande lösningar på marknaden.

"Det är ett lysande tillfälle att ta till sig naturens energi. Det är också ett bra miljöval att köpa el från sol och vind som komplement. Vi är nästan klimatneutrala," säger Sune Eriksson.

Energy Machines skapar hållbar fastighetsförvaltning med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och jord till egenproducerad värme, kyla och varmvatten. <br>D. Carnegie & Co återställer miljonprogrammet och investerar miljarder dollar i att spara energi. Tack vare Energy Machines geoenergisystem med underkylningsteknik gör investeringen stor skillnad. Se filmklippet där D. Carnegies miljöchef Sune Eriksson berättar om hur de räknar med att spara 2 000 MWh på den nya anläggningen i området Rönnholmsgränd i Stockholm, vilket motsvarar cirka 131 ton koldioxid per år.