Transformera byggnader till klimatlösningar

den 9 december 2021

Energy Machines bildades 2010 av en liten grupp ingenjörer med ett stort mål: att påskynda världens övergång till hållbar energi. Vi började med ett innovativt tillvägagångssätt för att tillämpa värmepumpsteknik på ett nytt sätt och har under det senaste decenniet utvecklat och förvärvat tekniker som möjliggör helt integrerade energisystem.

Vårt team, som nu har sitt huvudkontor i centrala Köpenhamn, består av framsynta experter på design, implementering och drift av integrerade energisystem för byggnader. Genom att använda beprövad bästa teknik tillsammans med molnbaserad programvara kan vi förvandla vilken byggnad som helst till en högpresterande energimaskin som genererar, lagrar och återanvänder sin egen energi - samtidigt som vi överträffar traditionella alternativ när det gäller driftskostnader, energianvändning och koldioxidutsläpp.

Bara under det senaste året har Energy Machines förvärvat två framtidsorienterade företag för att ansluta sig till vår grupp av energirebeller: EnOpSol - Danmarks ledande leverantör av ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), och vattenkraftsdivisionen i Skånska Energi AB. Skånskas vattenkraftverk tillhandahåller vattendriven el till nätet i Småland, Sverige. Dessa förvärv kommer att bidra till att stärka den praktiska tillämpningen av vår teknik samtidigt som vi breddar vår kunskapsbas om energilagring, produktion och distribution.

Vi är otroligt stolta över våra framsteg och de framtidsinriktade kunder som har följt med oss på denna resa - men vi vet att det finns mer att göra. Vi föreställer oss en framtid där byggnader påskyndar världens övergång till hållbar energi. Genom att göra varje byggnad till en högpresterande energimaskin kan vi tillsammans uppnå det.

Är du intresserad av att delta i energirevolutionen och förvandla din byggnad till en högpresterande energimaskin? Skicka din förfrågan per e-post till Drew Alford på drew.alford@energymachines.com. Vi ser fram emot att träffa dig!