Energy Machines hjälper Stockholmsmässan att locka internationella evenemang

14 maj 2021

Hur hjälper Energy Machines värmepump Stockholmsmässan att vinna kampen om stora internationella evenemang? Fastighetschef Leif Dahllöf förklarar hur det fungerar i en ny film.

Den internationella konkurrensen om mässor och konferenser är hård. En faktor som blir allt viktigare för att vinna striden är att kunna visa att anläggningen är hållbar.

– Kunderna vill inte ha någon koldioxidpåverkan på naturen. De vill ha så mycket hållbarhet som möjligt kopplat till avfall, personal, ekonomi, CSR-arbete, så vidare. Framför allt kräver internationella kunder det mer och mer, säger Leif Dahllöf.

Energy Machines har installerat en kylvärmepump som hjälper Stockholmsmässan att återvinna den energi som redan finns i byggnaden, vilket är bra eftersom mässan använder både värme och kyla i olika utrymmen året runt. På så sätt kan man radikalt skära ner på separata inköp av värme och kyla och Energy Machines´ integrerade energisystem lönar sig på bara fyra år.

" Jag är inte längre förvånad. Det är både lönsamt och hållbart utan nackdelar. Alla vinner, säger Leif Dahllöf.


Energy Machines skapar hållbar fastighetsförvaltning med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och jord till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.