Geoenergi och solenergi gör köpcentret klimatsmart

28 april 2021

Med 100 000 kvadratmeter golvyta har Frölunda Torg ett stort behov av komfort, kyla och värme. En helvändning sker nu i energifronten, där 32 miljoner kronor investeras i ett integrerat energisystem som förbinder geoenergi och solenergi i en unik skala. Grundidén för det klimatsmarta systemet kommer från Energy Machines.

"Vi har ändrat hela strategin för hur man ska hantera värme och kyla i köpcentret. En av våra käpphästar är att se kylbehov som en resurs och inte som en belastning, att ta hand om all överskottsenergi. Därför har vi utvecklat en helhetslösning - det integrerade energisystemet - som vi tillämpar i alla våra projekt", säger Torbjörn Sjögren, regionchef för Energy Machines i Västsverige.

Drastiskt minskat klimatavtryck

Fastighetsägaren Skandia Fastigheter räknar med en drastisk minskning av byggnadens klimatavtryck: 225 ton mindre koldioxidutsläpp årligen.

– Vi och Energy Machines började diskutera om vi kunde göra något med den energi som vi normalt bara skulle släppa ut ur byggnaden. Istället för att slösa bort överskottsvärmen från komfortkylan kommer vi att lagra den i berget, säger Henrik Pihlblad, teknisk chef på Skandia Fastigheter.

Berggrundenblir ett batteri

Lagring är ett problem för solenergi, eftersom årets stora energibehov inte sker samtidigt som solen skiner som mest. Energy Machines löser detta problem genom att lagra energi i ett stort geoenergilager på 80 stycken 200 meter djupa borrhål.

På sommaren genererar solcellerna el som driver köpcentrets kylsystem. Genererad överskottsvärme levereras till geoenergilagret, där det långsamt höjer temperaturen på berget under den varma säsongen. När vintern kommer samlas värmen upp igen, vilket höjer temperaturen i systemet och ersätter fjärrvärmen som annars hade behövts. Således fungerar berget som ett batteri för att lagra solenergi och resulterar i en dubbel fördel.

– Om du har en bergvärmepump hemma får du bara värme från berget. Det är lönsamt i sig och uppfyller också byggnadens kylbehov. Det är mycket billigare än en klassisk lösning med kylmaskiner. Särskilt med vår patenterade systemlösning som ger högre prestanda än konventionell värmepumpsteknik, säger Torbjörn Sjögren.

Maximerar lönsamheten

– Vi är unika med att använda simuleringarna hela vägen genom driftsfasen. Istället för att överge fastighetsägaren när anläggningen är klar följer vi upp och optimerar verksamheten. På så sätt maximerar vi lönsamheten och miljöfördelarna i projektet, säger Torbjörn Sjögren.

"Utmanad hela tiden"

Den drastiskt minskade energiförbrukningen är ett välkommet bidrag till Skandia Fastigheters ambitiösa hållbarhetsarbete. Henrik Pihlblad hoppas att modellen ska fungera så bra att den blir relevant i fler av bolagets fastigheter.

– Jag tror att det här blir en utgångspunkt för oss att investera i den här typen av system, där den fossilfria delen blir större och större. Det roliga med Energy Machines är att de har ett stort fokus på att inte släppa ut någon energi från fastigheten. Istället omvandlar de varje möjlighet att återvinna energi till ett annat tekniskt system. Jag gillar den tanken. Jag utmanas ständigt att tänka utifrån olika perspektiv.

Fakta:
Fyra principer för Energy Machines integrerade energisystem

  • Minimera energianvändning och effekttoppar med högeffektiv teknik
  • Integrera fastighetens värme- och kylsystem
  • Återvinn energi i systemet istället för att släppa ut den
  • Energi som inte kan återvinnas lagras direkt över tid


Frölunda Torg revolutionerar sin energianvändning med hjälp av Energy Machines. Med en kombination av solceller och geoenergilager sparar köpcentret miljontal kronor på både uppvärmning och kylning och blir i stor utsträckning självförsörjande och fossilfritt.