Integrerade energilösningar från Energy Machines: Nyckeln till enastående energiprestanda

19 april 2023

Denna artikel publicerades i Stordåhd Kommunikations kvartalstidning "Grönt Samhällsbyggande" den 19 april 2023. Den återfinns i publikationen Q1 2023 på sidan 68, medan sidorna 69 och 70 lyfter fram den nya geotermibaserade integrerade energilösningen vid Castellums Domstolsverket i Jönköping. Energy Machines spelade en viktig roll i detta innovativa projekt och är stolta över att vara associerade med det.

Klicka här för att se hela Q1 2023-publikationen (svenska)eller läs den översatta versionen av artikeln nedan.

Integrerade energilösningar från Energy Machines revolutionerar hur byggnader utnyttjar och använder energi. Detta är nyckeln till att uppnå överlägsna energiprestanda med ambitiösa mål.

ENERGY MACHINES övergripande koncept med egenutvecklad programvara, hårdvara och tjänster gör företaget till en riktig one-stop-shop-leverantör inom byggnadsenergi. Med beprövad teknik, t.ex. kylvärmepumpsbaserade energisystem integrerade med geotermisk energilagring och ett flexibelt styrkoncept, förvandlas byggnader till "energimaskiner" som kan generera, lagra och återanvända sin egen energi. Resultatet är en betydande minskning av energiförbrukningen, driftskostnaderna och koldioxidavtrycket.

Byggnadsägare kan inte minst uppfylla de högsta energinivåerna inom miljöcertifieringssystemen. Detta öppnar upp för grön finansiering samtidigt som nettodriftsinkomsten och fastighetsvärdet ökar.

"Byggnadsägarens väg till framgång ligger i att tidigt identifiera rätt energilösning och utforma energisystemet som en helhet. Vårt koncept för ett integrerat energisystem bygger på att minimera, integrera, flytta och lagra energi", säger Martin Stålnacke, energiingenjör på Energy Machines.

Genom att minimera energianvändningen kan man utforma kostnadseffektiva energisystem som bygger på förnybara energikällor, t.ex. geotermisk energi. Nästa steg är att integrera energikällorna i byggnaden. Om till exempel kyla produceras, varför slösa bort den värme som produceras när det samtidigt finns ett värmebehov? Använd den i stället.

"Tänk på begreppet 'integrering av energikällor', dvs. återvinning av värme och återvinning av kyla", fortsätter Martin Stålnacke.

Energy Machines anlitades för att leverera den geotermiska anläggningen vid Jönköpings tingsrätt 2012. Den angränsande fastigheten integrerades också i energisystemet, vilket ökade flexibiliteten och lönsamheten. Därefter anlitades företaget av Castellum för en energibesiktning av hela Götalandsblocket, där Domstolsverkets nya byggnad håller på att färdigställas. För den geotermiska anläggningen för detta har Energy Machines varit involverad i design, projektledning av energicentralen och leverans av sitt kylvärmepumpssystem och sin styrplattform. Företaget har en omfattande lista över fastigheter på sin meritlista.

En utmaning i branschen är alla de överlämningar som sker mellan företag och mellan individer, där värdefull information och kunskap går förlorad under projektets gång. Därför deltar Energy Machines i hela värdekedjan från förprojektet till när energisystemen är i drift, med fortsatt optimering.

"Vi utvecklar både nya och befintliga fastigheter till 'energimaskiner'", säger Martin Stålnacke, "där fastigheternas energi- och driftskostnader minskar med upp till 80 procent och utsläppen av växthusgaser kan minskas i samma utsträckning. I kombination med solceller och vindkraft blir systemen självgenererande på lokal förnybar energi under en stor del av året", avslutar Martin Stålnacke.

Genom att omvandla varje byggnad till en högpresterande energimaskin kan vi uppnå en framtid där byggnader bidrar till att påskynda världens övergång till hållbar energi.