Historisk byggnad i Köpenhamn ska bli ett projekt för gröna energisystem

22 februari 2023

Köpenhamns historiska Grundtvigs Hus var den första byggnaden i Danmark som byggdes med betonggolv. I dag är det tänkt att fastigheten ska bli ett första fyrtornsprojekt i sitt slag för gröna energisystem.

Köpenhamns Grundtvigs Hus och den intilliggande hörnbyggnaden på Vester Voldgade och Studiesstræde är på väg att bli en högpresterande energimaskin. Fastigheten kommer att generera, lagra och återanvända sin egen energi som ett helt elektriskt geotermiskt integrerat system, utan någon anslutning till fjärrvärmeleverantörer.

Det integrerade energisystemet är utformat med våra egna designmoduler och kommer att ha en total kapacitet på 430 kW. Systemet kommer att bestå av:

  • Lagring av geotermisk energi (36 x 240 m borrhål, borrade på ett hållbart sätt av LKAB Wassara AB och HP Borrningar AB).
  • Energy Machines integrerade värmepumps-kylare
  • ClimateMachines högeffektiva luftbehandlingsaggregat
  • Solpaneler på taket
  • Programvara för styrning av energimaskiner och molnbaserad SCADA-plattform

Den omfattande energiomvandlingen kommer att göra det möjligt att fånga upp och lagra förnybar värmeenergi från jordens underlag i marken tillsammans med överskottsenergi från byggnadens inre. Den lagrade energin kommer att distribueras via Energy Machines integrerade jordvärmepump och kylaggregat för uppvärmning, komfortkyla och varmvatten för den 10 000 m2 stora fastigheten. Solpaneler på taket kommer att leverera lokalt producerad el för att driva systemet.

Projektet förväntas vara klart i början av 2025 och kommer att bli ett offentligt skyltfönster för geotermiska integrerade energisystem. Byggnaden, som uppfördes 1908, är på väg att uppnå DGNB Platinum-certifiering (renovering), vilket innebär ett nytt riktmärke för vad som är möjligt att uppnå med befintliga tillgångar. Det kommer att vara det enda renoveringsprojektet utanför Tyskland och bara det sjätte totalt sett som uppnår ett sådant resultat.  

Tillsammans med byggnadsägaren ser vi fram emot att välkomna dig in i lokalen när den är färdigställd för att på egen hand utforska vad det innebär att vara en energimaskin.  

Ovan: Hörnbyggnaden vid Vester Voldgade och Studiesstræde
Nedan: Grundtvigs Hus, Vester Voldgade