Med en integrerad energilösning siktar Home.Earths flaggskeppsfastighet på att uppnå ambitiösa hållbarhetsmål

3 april 2024

Energy Machines ApS har ingått ett avtal med Home.Earth om att bli leverantör av en nyckelfärdig energilösning för företagets kommande flaggskeppsfastighet i Hedehusene, Danmark. Home.Earth är ett europeiskt fastighetsbolag som arbetar med att bygga urbana samhällen med hållbarhet i fokus.

I Nærheden kommer den 12 500 m² stora bostads- och affärsfastigheten att få 100% av sin uppvärmning och kylning genom ett helt elektriskt integrerat energisystem. Geotermisk energi och spillvärme från byggnaden kommer att lagras i betongfundament som är utrustade med energilagringsmöjligheter, så kallade energipålar. Dessa energipålar, som tillverkas av Centrum Pæle A/S, kommer att fungera som Nærhedens primära värmekälla under vintern och kylmedium under sommaren. Detta uppnås genom att marktemperaturen höjs eller sänks med hjälp av Energy Machines värmepumpar.

Överskottsvärme lagras effektivt i högarna för senare användning, medan PVT-solceller på taket utnyttjar ytterligare värmeenergi och förnybar el för att driva värmepumparna.

Det integrerade energisystemet kommer att drivas med nära noll CO2-utsläpp och tillgodose 100 % av fastighetens behov av uppvärmning (900 MWh) och kylning (200 MWh), utan någon anslutning till fjärrvärmeleverantörer. Nærheden, med sina planerade 158 bostäder och 1500 m² kommersiella ytor, förväntas ha ett exceptionellt lågt LCA-avtryck på under 6 kg CO2/m2/år, vilket är hälften av de krav som ställs i de danska byggreglerna. Fastigheten är på god väg att uppnå DGNB Gold- och Planet-certifieringarna, som betonar ett lågt koldioxidavtryck.

Energy Machines är hedrade över att spela en viktig roll i att förverkliga Home.Earths mål och samtidigt bidra till en hållbar framtid för Nærhedens hyresgäster och besökare.

Energipålningsprocess, mars 2024
Energipålningsprocess, mars 2024