Energy Machines och Wihlborgs sätter en ny standard för hållbarhet i skolan med geotermisk värme och kyla på NGG

12 mars 2024

Wihlborgs A/S bygger en ny skola i Hørsholm, Danmark, som ska fungera som det nya hemmet för Nordsjællands Grundskole & Gymnasium (NGG). Skolan har inspirerats av FN:s 17 världsmål och är utformad med hållbarhet i fokus. Den nya NGG har som mål att uppnå den näst högsta hållbarhetsklassen med en DGNB Gold-certifiering, som betonar ett lågt CO2-fotavtryck. Dessutom kommer skolans verksamhet att fokusera på hållbarhet som en integrerad del av elevernas utbildning.

Wihlborgs har ingått ett avtal om Energy-as-a-Service (EaaS) med Energy Machines ApS som leverantör av nyckelfärdiga energilösningar och operatör för det nya NGG. Energy Machines är stolta över att spela en viktig roll i arbetet med att förverkliga Wihlborgs och NGG:s ambitiösa hållbarhetsmål.

Ett geotermiskt integrerat energisystem kommer att leverera 100% förnybar värme och kyla till den 12.500 kvm stora skolfastigheten, som rymmer cirka 1350 elever och personal. Till skillnad från konventionella energisystem där ny energi kontinuerligt genereras, gör det integrerade systemet att energi effektivt kan flyttas mellan geotermiska marklager och skolfastigheten med hjälp av en värmepump och flexibla programvarustyrningar. Skolfastigheten kommer inte att ha någon anslutning till distriktets energileverantörer, och den enda energi som används av systemet kommer att vara den el som krävs för att driva värmepumpen och grundvattenpumparna.

Systemet förväntas fungera med en svindlande effektivitet på 650%, vilket motsvarar en COP (Coefficient of Performance) på cirka 6,5 för kombinerad uppvärmning och kylning.

Använda marken som ett värmebatteri och programvara för att styra det

Det geotermiska energilagringssystem som används hos NGG är ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), som utnyttjar en akvifer för att effektivt lagra energi. Med ATES fångar systemet upp och lagrar sommarvärmen under jord och reserverar den för uppvärmning på vintern. Omvänt lagrar systemet kalla temperaturer under vintern och tar fram dem senare för att ge kylning under varmare årstider. Energy Machines mycket flexibla mjukvaruplattform, EM Control, ger kontinuerlig systemoptimering för att säkerställa att systemet alltid körs med maximal effektivitet utan att någon energi går till spillo.

Utbildning möter framtidens energisystem

Det integrerade energisystemet är också utformat för att erbjuda en värdefull utbildningsmöjlighet för studenter, med värmepumpens energicentral och geotermiska brunnshus konstruerade med transparenta väggar och tillgängliga för praktiska lektioner. NGG:s studenter, personal och besökare kommer att få en unik chans att utforska hur geotermiska integrerade lösningar fungerar och förstå hur programvara spelar en avgörande roll för att driva övergången till grön energi.

"Wihlborgs är glada och stolta över vårt samarbete med Energy Machines för att utveckla ett innovativt värme- och kylsystem för vår nya NGG-skola i Hørsholm. Vi ser fram emot att implementera detta effektiva energisystem, som kommer att gynna både skolan och oss som långsiktiga ägare. Dessutom hoppas vi på framtida samarbeten kring våra andra fastigheter. Det här projektet understryker Wihlborgs engagemang för gröna initiativ och hållbara metoder", säger Martin Dagnæs, projektutvecklare på Wihlborgs.
Påskynda den gröna omställningen med Energy-as-a-Service

Enligt EaaS-avtalet utformar och äger Energy Machines energisystemet och tar samtidigt på sig allt ansvar och alla kostnader i samband med installation, drift, underhåll och risker. Genom EaaS får tillgångsägare ekonomisk frihet, minskad risk och möjlighet att omfamna en grönare och mer motståndskraftig framtid.

"Vi är oerhört stolta över att få arbeta med Wihlborgs i NGG-projektet. Wihlborgs engagemang i den gröna omställningen är ett föredöme i branschen och vi ser fram emot den positiva inverkan vårt samarbete kommer att ha på både projektet och samhället i stort. Dessutom är vi glada över att vår affärsmodell Energy-as-a-Service tillämpas på NGG, vilket, utöver de ekonomiska konsekvenserna, säkerställer att risken fördelas till dem som är bäst rustade att hantera den", säger Nicolas Kastbjerg, VD på Energy Machines.
Byggnadsarbetena har påbörjats

Vi är glada över att ha påbörjat byggprocessen genom att borra platsens testbrunnar i februari och mars 2024, där borrningen utförs av Brøndboringsfirmaet Brøker A/S. Denna fas kommer att göra det möjligt för Energy Machines att kvantifiera grundvattenflödet och samla in viktiga data om de termiska lagringsförhållandena i den underjordiska akvifären vid den nya NGG.

Detaljer om projektet:

Energisystem: Värmepump integrerad med termisk energilagring i akvifer (ATES)

Brunnar för geotermisk lagring: Ett par brunnar på ~100 m djup

Värmepump: EM1 med Danfoss Turbocor®, utrustad med samtidig uppvärmning, kylning och varmvatten

Uppvärmningskapacitet: 580 kW

Kylkapacitet: 580 kW

Värmeleverans och effektivitet: 700 MWh/år; COP* > 3,5

Kylleverans och effektivitet: 700 MWh/år; COP > 20,0

Integrerad systemeffektivitet: Förväntad COP > 6,5

*COP (Coefficient of Performance) mäter effektiviteten genom att ange hur mycket värme- eller kylenergi ett system ger för varje 1 kWh el det förbrukar. Den beräknas som förhållandet mellan den mängd användbar värme- eller kylenergi som produceras och den mängd elenergi som förbrukas.

Om energi som en tjänst

Energy Machines Energy-as-a-Service (EaaS) tar bort finansiella hinder för övergången till grön energi inom den kommersiella fastighetssektorn. Med EaaS får fastighetsägare omedelbara besparingar på kapitalutgifter och finansieringskostnader i samband med uppgraderingar av energisystem, samtidigt som de drar nytta av ett lokalt integrerat grönt energisystem. Hyresgästerna uppnår sina ESG-mål och ett förbättrat inomhusklimat till en kostnad som är jämförbar med vad de betalar idag. 

Energy Machines står för hela risken för konstruktion, installation, drift och underhåll under avtalsperioden, vilket ger ägarna av tillgångarna ytterligare säkerhet.  

Genom EaaS får tillgångsägare ekonomisk frihet, minskad risk och möjlighet att omfamna en grönare och mer motståndskraftig framtid. 

Om NGG

Klicka här för att läsa mer om nya NGG