Minskad energianvändning med 85% för Kungsleden

den 26 april 2021

På detta kontorskomplex i Danderyd ger det integrerade energisystemet 1,2 MW energi och eliminerar helt behovet av fjärrvärme och fjärrkyla och minskar samtidigt energianvändningen med 85%. Fastigheten, kallad Trekanten 5, omfattar 30 000 kvadratmeter med kontor, hotell och restauranger.

"Vi var totalentreprenörer och konverterade byggnaden så att den helt och hållet skulle försörjas av fossilfri geoenergi. Med deras höga krav och specifikationer utvecklade vi något riktigt bra tillsammans," säger Thomas Göransson, Energy Machines affärschef för Norra Sverige.

Värmepumparna är anslutna till ett borrhålslager där de pumpar ner och hämtar värme och kyla under hela året. Den enda energiförsörjning som krävs för att driva pumparna är el. Istället för att betala för energin tre gånger i form av kyla, värme och el behöver man bara köpa den en gång, sedan cirkulerar energin och återanvänds i systemet. På så sätt kan installationen ge en energibesparing på 2 800 MWh per år, räknat på värme, kyla och tappvarmvatten.

"Det känns väldigt bra för oss, som fastighetsägare har vi ett stort miljöansvar som går hand i hand med ekonomiska fördelar. Vi visste att vi var tvungna att hitta en ny lösning för kyla och det var anledningen till att vi valde detta system. Den totala energifanvändningen minskar kraftigt.  Genom att köpa grön el, blir miljöpåverkan väldigt låg," säger Sven Stork, regionchef för Kungsleden i Stockholm.

Energy Machines teknik är flexibel och kan anpassas till de flesta fastigheter.  Den ökande medvetenheten om fastighetsbranschens miljöpåverkan gör att kundernas önskemål ökar konstant och markant.

"Vi börjar se att vårt engagemang lönar sig. Vi får fler och fler frågor om hållbarhet. Energianvändning är en prioritet på alla fastighetsbolags agenda idag. Det behövs bra teknik som minimerar vår belastning på planeten," säger Thomas Göransson.

Energy Machines skapar hållbar fastighetsförvaltning med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet.