Unik spa och gymlösning sparar 30% energi och ger överskottet till andra

14 maj 2021

Margareta Ericsson Lif, VD för idrottsorganisationen IKSU i Umeå, visar de nya lokalerna som fått ett anmärkningsvärt förbättrat inomhusklimat.

– Det här är en gammal sjukhusbyggnad, den byggdes inte ursprungligen för träningsaktiviteter. När vi utökade träningsområdena behövde vi bättre inomhusklimat och luft inne i lokalerna, säger hon.

Lösningen på detta dilemma var ett samarbete mellan Energy Machines, fastighetsägaren Balticgruppen AB och Umeå Energi. Energin cirkulerar i byggnaden och ger avfuktning i spaet, kylning i gymdelarna och uppvärmning till poolen, tappvarmvatten och byggnaden.

Dessutom inte minst: cirka 30% energibesparing.

– Vi utnyttjar all restvärme och det som inte används i fastigheten skickas ut till våra andra kunder på fjärrvärmenätet, vilket är unikt. Genom att använda kundens interna energi i största möjliga utsträckning blir den här produkten miljövänlig, säger Johan Brändström, produkt- och affärschef på Umeå Energi.

Se alla inblandade parter berätta hur lösningen hjälper dem i filmklippet.

Energy Machines skapar hållbar fastighetsförvaltning med minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet. Vi hjälper dig att öka ditt miljöansvar och minimera energikostnaderna med integrerade systemlösningar som omvandlar energi lagrad i berg, vatten och jord till egenproducerad värme, kyla och tappvarmvatten.