Sol- och vindkraft på taket

Drag Turbin

Dragturbiner från Energy Machines Wind kan placeras i områden med turbulens, t.ex. på hustak, och behöver ingen hög mast. För krafttillskott för kommersiella eller bostadshus på blåsiga platser, off-grid-stugor eller fältinstallationer.

Lift Turbin

Energimaskiner Vindkraftverk kan placeras på öppna fält eller längs en privat kustlinje. För att driva eller som ett krafttillskott för bostadshus, samhällen, växthus, gårdar eller produktionsanläggningar.

Vad är en:

VAWT

Vertikala vindkraftverk roterar runt en vertikal axel, till skillnad från konventionella vindkraftverk vars blad roterar runt en horisontell axel. VAWTs kan vidare underkategoriseras som liftbaserade eller dragbaserade. Turbinerna sträcker sig från liten till storskalig och olika typer är lämpliga baserat på önskat syfte och läge.

Vad är:

Effekt

Energy Machines Wind VAWT:er har ett lågt koldioxidavtryck och ger hållbar energi med låg risk för att skada den biologiska mångfalden.