Blästern 13

Blästern 13

Energy Machines nya geotermiska installation i Stockholm har inspekterats och godkänts för användning. Den uppgraderade energilösningen på Blästern 13 beräknas leverera 93 % av byggnadens värmebehov och 100 % av kylbehovet.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
kvm

Att ta hand om miljön är en viktig del av Atrium Ljungbergs värderingar som framstående fastighetsutvecklare. Företaget är specialiserat på helhetslösningar för stora stadsområden i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö, med ett åtagande att bygga hållbara och attraktiva platser för framtiden.

Atrium Ljungberg har samarbetat med Energy Machines för att minimera sin energianvändning och koldioxidpåverkan och samtidigt öka det totala värdet på sin portfölj. Tillsammans har vi förvandlat deras fastighet Blästern 13 i Stockholm till en högpresterande energimaskin. Detta första projekt utgör ett lovande fall för att möjliggöra att dessa mål kan uppnås.

Om byggnaden

Blästern 13 byggdes 1930 och är en byggnad som består av kontor, en restaurang, ett gym och en tandvårdsklinik. Den totala golvytan är 51 500 m2. Innan Energy Machines anläggning togs i drift hämtade byggnaden sin energi uteslutande via fjärrvärme och fjärrkyla.

Om projektet

Blästern 13 var en fantastisk kandidat för en BTES-lösning (borehole-based geotermisk lösning) där energi genereras och lagras i borrhål i marken.

I hjärtat av installationen finns Energy Machines integrerade värmepumps- och kylaggregat, EM8, som motsvarar 800 kW installerad värmeeffekt. EM8 är integrerad med anläggningens nya BTES-system där geotermisk energi lagras i 38 x 300 meter stora borrhål under garagegolvet. Tillförlitlig, förnybar värmeenergi från marken - tillsammans med överskottsenergi som genereras i byggnaden - fångas upp, lagras och flyttas mellan borrhålen och byggnaden efter behov. Borrhålen borrades av Rototec, HVAC-systemet utformades i samarbete med Bengt Dahlgren, och Klimatrör var VVS-entreprenör.

Den nya lösningen kommer att:

- Täcka 93 % av byggnadens värmebehov

- Täcker 100 % av byggnadens kylbehov

- Leverera 3072 MWh värme per år

- Leverera 1637 MWh kylning per år

- Arbeta med en årlig SCOP på 4,7

Från och med den 18 oktober 2022 är anläggningen slutbesiktad och godkänd.

Projektet är den första anläggningen som har byggts med Energy Machines Modular Design - ett nytt koncept baserat på standardiserade funktionsmoduler som gör projekten skalbara, snabbare och ännu mer kvalitetssäkrade.

Framtidsplaner

Atrium Ljungberg planerar att investera i energiprojekt som kommer att öka effektiviteten ytterligare, särskilt genom integrering av solpaneler och förbättrad ventilation och luftbehandling.

Kontakt om det här projektet

Thomas Göransson
Affärschef
thomas.goransson@energymachines.com
+46-(0)70-766-70-10

Teknik som används

Andra Energy Machines