Köpenhamns flygplats

Köpenhamns flygplats

Minskning av energiförbrukning
4500
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
2127
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
6
år
OMRÅDE
kvm
  • Plats: Plats: Kastrup, Danmark
  • År för färdigställande: 2015
  • Energisystem: ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) geotermisk anläggning.
  • ATES grundvattenbrunnar, kvantitet: 10 totalt - 5 kalla, 5 varma
  • ATES grundvattenbrunnar, djup: 130 meter.
  • Kylkapacitet: 5 MW, 10 000 MWh/år
  • Värmekapacitet: 2 MW, 12 000 MWh/år (via värmepump, extern leverantör 2016).

Inrättandet av ett av Danmarks största ATES-energisystem (aquifer thermal energy storage) spelade en viktig roll för att hjälpa Köpenhamns flygplats att uppnå koldioxidneutralitet 2019.

Fem par underjordiska brunnar når kalkstenslager som innehåller stora mängder grundvatten. Vattnet pumpas upp och passerar genom en värmeväxlare som är ansluten till flygplatsens kylsystem. Här kyls det kalla grundvattnet till 18 °C, medan grundvattnet genom processen värms upp till samma temperatur. Kylprocessen pågår under sommarmånaderna och vänds om på hösten.

ATES-anläggningen kan leverera en kylkapacitet på upp till 5 MW. Anläggningen installerades 2015 och beräknas ha en livslängd på minst 25 år med en återbetalningsperiod på mindre än sex år.

Med flygplatsens kylsystem optimerade täcker det grundvattenbaserade geotermiska energisystemet mer än 80 % av energiförbrukningen för kylning av flygplatsbyggnaderna. ATES-anläggningen kyler ungefär tio gånger så effektivt som flygplatsens tidigare energianläggningar.

2016: En värmepump (extern leverantör) integrerades i energisystemet, vilket gör det möjligt att öka värmebehovet från den geotermiska anläggningen. Tillägget av värmepumpen främjade anläggningens framsteg mot sitt mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2020.

Köpenhamns flygplatser A/S har fått en minskad energiförbrukning med 4,5 GWh per år och i sin tur en vinst på så mycket som 50 miljoner euro i energikostnader fram till 2020 - bara fem år efter att ATES-anläggningen färdigställts.

Kontakt om det här projektet

Stig Niemi Sørensen
Teknisk chef - ATES
stig.niemi@energymachines.com
+45 22 75 74 14

Teknik som används

Andra Energy Machines