Gävle lantmäterikontor

Gävle lantmäterikontor

Minskning av energiförbrukning
500
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
35000
kvm

År 2009 gav fastighetsbolaget Norrporten Energy Machines i uppdrag att ta fram en Energi Design och se över kvarteret Vasens byggnader i syfte att presentera en energioptimeringsplan för fastigheten. Fastigheten täcker en golvyta på cirka 35 000 kvm om fyra våningar och är arbetsplats för 1100 personer. Bland hyresgästerna finns Lantmäteriverket, Domstolarna och restauranger. Verksamheten består mestadels av kontor, hörsalar, restauranger och serverrum för Lantmäteriet.

Vår energidesign ledde till miljövänliga åtgärder som sparar upp till 500 MWh/år. Det befintliga kylaggregatet ersattes med ett integrerat energisystem från EnergyMachines™ optimerat för kylning av Lantmäteriets serverhall. Vårt energisystem producerar även komfort och processkyla när utomhustemperaturen överstiger +21 C.

Det installerade Energy Machine systemet är också konstruerad för värmepumpsdrift och producerar cirka 2000 MWh värme per år.

Det nya integrerade energisystemet togs i bruk 2010.

Energiförbrukning/år före Energi Design

  • 3 100 MWh fjärrvärme
  • 1 400 MWh komfort- och processkyla
  • Totalt 4 500 MWh

Total användning värme, kyla och tappvarmvatten före analys och förslag till åtgärder, 128 kWh/kvm/år

Energianvändning/år efter Energi Design

  • 1 000 MWh fjärrvärme
  • 1 100 MWh el för värme, komfort- och processkyla
  • 2 100 MWh

Total användning efter integrerad energisystemlösning, 60 kWh/kvm/år.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines