Inspiration Rosendal

Inspiration Rosendal

I samråd med Energy Machines implementerade Alight en kostnadseffektiv geotermisk energilösning för Inspiration Rosendal, vilket gör det till Uppsalas grönaste bostadsprojekt hittills och ett av Sveriges mest energieffektiva hyreshus. Med den nyligen implementerade integrerade energilösningen beräknas fastighetens energiförbrukning vara endast 9,5 kWh per kvadratmeter och år, vilket ger Rosendal Fastigheters hyresgäster ett pålitligt hållbart boende i många år framöver.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
22000
kvm
9,5 kWh
Inköpt energi som förbrukas per kvadratmeter/år.

Med sina 344 hyresgästägda lägenheter och en sport- och fritidsanläggning på taket, Inspiration Rosendal är ett exempel på smarta planlösningar, design och hållbarhet. Fastigheten vänder sig till boende som anser att en hållbar livsstil är absolut nödvändig och att energieffektivitet är en högsta prioritet. Tillsammans med Energy Machines byggde, finansierade och driftsatte Alight AB (tidigare Eneo Solutions) en geotermisk energilösning för byggnaden.

"Vi stod inför en utmaning med den här byggnaden eftersom den redan är mycket energieffektiv, samtidigt som det finns ett periodiskt behov av hög värmeeffekt. Eftersom vi behövde en lösning som var effektivare än traditionella fastighetsvärmepumpar valde vi att titta närmare på Energy Machines", säger Mikael Ronge, projektledare på Alight.

Spillvärme stärker hållbarhetskonceptet

Mikael Ronge
MIKAEL RONGE


Förutom den energi som täcks av borrhålet i marken spelar även energin från ICA:s livsmedelsbutik på fastigheten en viktig roll.

Spillvärme från butikens kylaggregat används i systemet för att göra det ännu effektivare för fastigheten som helhet, samtidigt som ICA får ett starkt hållbarhetskoncept och minskade driftskostnader i butiken.

Erfarenhet av Energy Machines möjliggör förstklassiga energiberäkningar

Alight undertecknade ett 25-årigt kontrakt om leverans av specifika energi-, kraft- och effektivitetsåtgärder för Inspiration Rosendal, vilket ytterligare understryker vikten av realistiska energiberäkningar. 

"Det är här som Energy Machines erfarenhet har varit till stor hjälp. Att kunna diskutera risker och realistiska förväntningar var oerhört värdefullt. De har en stor fond av erfarenhet från projekt med liknande förhållanden", säger Ronge.

Energy Machines ser installationen, som slutfördes 2016, som ett relevant exempel på en optimal förbättring av energieffektiviteten i ett nybygge.

"Framför allt visar projektet att det finns goda möjligheter att ersätta fjärrvärme med mer miljövänliga och tillförlitliga energilösningar, även för nya flerbostadshus som redan från början har en mycket låg energiförbrukning", säger Kenneth Andersson, tidigare vd för Energy Machines.

I augusti 2014 hade projektet redan utsetts till månadens gröna byggnad av den nordamerikanska tidskriften GreenSource. Under det första året av projektets genomförande försåg det geotermiska systemet PEAB, entreprenören som ansvarar för byggandet av fastigheten, med uppvärmning av byggnaden - vilket ytterligare maximerade installationens miljöfördelar.

"Alights jordvärmelösning passar perfekt för Inspiration Rosendal. Modellen ger hyresgästföreningen miljövänlig energi till ett förutsägbart pris som dessutom är lägre än alternativen", säger Henrik Svanqvist, VD på Rosendal Fastigheter.

Kontakt om det här projektet

Patrik Ross
Regionchef, Norra Sverige
patrik.ross@energymachines.com
+46 (0)70-594 11 77

Teknik som används

Andra Energy Machines