Södertörns högskola

Södertörns högskola

Södertörns högskola förbättrar miljön och sparar energi med integrerade energisystem

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
kvm

Energy Machines fick i uppdrag av Clarastiftelsen att konstruera miljövänliga, energieffektiva integrerade energisystem som kunde ersätta befintliga kylsystem byggda av Södertörns fjärrvärmebolag. Vårt uppdrag var att självgenerera kyla, värme och varmvatten för utvalda byggnader och lokaler.

I slutändan använde vi Energy Machines och Climate Machines för att bygga ett integrerat energisystem som är miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines