Stockholmsmässan

Stockholmsmässan

Energy Machines fick i uppdrag att omarbeta och införa en grönare och mer kostnadseffektiv energilösning för det 70 000 kvadratmeter stora utställningscentret i Stockholm. Sedan genomförandet av en omkonstruktion av systemet med en ny värmepump och kylaggregat samt mjukvaruintegration återanvänder Stockholmsmässan nu sin egen energi. Resultatet är en drastisk minskning av energikostnaderna och en betydligt miljövänligare lösning.

Minskning av energiförbrukning
900
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
52
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
4
år
OMRÅDE
70000
kvm

Att spara energi handlar ofta om att vidta stora åtgärder, men det handlar också om ständiga förbättringar. I fallet på Stockholmsmässan fokuserade Energy Machines på att se över toppar under driftsperioderna och hur fastighetens luftbehandlingsaggregat bäst kunde hantera de många olika omständigheter som förekommer i utställningsverksamheten.

I samråd med Leif Dahllöf, fastighetsförvaltare för Stockholmsmässan, inledde Energy Machines designprocessen för att optimera energisystemet för hela fastigheten.

"När vi började arbeta med intern energi 2012 tänkte vi redan från början på Energy Machines. Med tidigare goda erfarenheter i åtanke visste vi att deras personal har en unik kompetens och ett personligt förhållningssätt till problemen", säger Leif Dahllöf, fastighetschef.

Energianalysen ger information om systemets utformning

Energidesign bygger på genomförbarhetsstudier och energibesiktningar där en byggnads grundläggande behov av uppvärmning, kylning och varmvatten dikterar lösningen för att hitta en ny energihanteringsstruktur. I det här fallet innebar driften av utställningslokalerna en unik utmaning.

"En vecka är det 10 000 personer som strömmar in genom stora dörrar och bär utställningsmaterial fram och tillbaka. All belysning är tänd och ventilationen går på högvarv. En vecka senare är lokalerna tomma och allting sjunker till ett minimum. Lösningen var att programmera om styrenheterna för luftbehandlingsaggregaten så att de i förväg reagerar på utomhustemperaturen och den förväntade driften inne i lokalerna", förklarar Leif.

Energirevisionen resulterade i en femårsplan som revideras årligen för att kontinuerligt optimera resultaten. Revisionens fokus ligger på hållbara lösningar som återanvänder förnybar energi - till skillnad från traditionella lösningar som fjärrvärme, fjärrkyla och fristående kylmaskiner där energi tenderar att slösas bort.

Uppgraderad hårdvara och mjukvara för energi

Vår kombinerade värmepump- och kylaggregat EM1 har installerats i syfte att flytta energi inom byggnaden. Fastigheten genererar mycket överskottsenergi - delvis från utställningshallarnas många besökare men framför allt från restaurangernas köksinstallationer och serverrum.

Energy Machines kontrollprogramvara förfinar och dikterar överföringen av överskottsenergi till andra delar av byggnaden. På så sätt minskas den totala energiförbrukningen avsevärt.

Energiinvesteringar med lägre miljöpåverkan

"Vi har redan noterat en betydande skillnad i energiförbrukning. För de investeringar som gjorts hittills har återbetalningstiderna varit relativt korta", säger Leif.

EM1-maskinen levererar i genomsnitt 940 MWh värme och varmvatten och 740 MWh kyla per år. Omedelbart efter installationen minskade behovet av fjärrvärme och fjärrkyla. Maskinen förbrukar cirka 190 MWh per år på Stockholmsmässan, vilket ger en årlig COP på 8.

Kontakt om det här projektet

Thomas Göransson
Affärschef
thomas.goransson@energymachines.com
+46-(0)70-766-70-10

Teknik som används

Andra Energy Machines