Sandvik Coromants fabrik i Gimo

Sandvik Coromants fabrik i Gimo

Gimos sintringsområde kräver höga funktionsstandarder för ventilation: luften måste bytas ut fem gånger i timmen i denna energiintensiva, svåra miljö. Sandvik Coromant räknar med att ClimateMachines ™ möter dessa krav. ClimateMachines™ luftbehandlingsaggregat ger marknadens högsta effektivitet och genererar ett tillförlitligt inomhusklimat till låga driftskostnader.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
kvm
90%
energi återvinns

Sintringsugnar härdar hårdmetallbitar, dag ut och dag in. Som världens ledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och know-how till metallbearbetningsindustrin står Sandvik Coromant aldrig stilla. Detta påverkar mängden och kvaliteten på luften.

"När vi sintrar hårdmetallbitar i ugnarna frigörs farliga ämnen. Därför behövde vi titta på en uppdaterad lösning som hade högre effektivitet, större luftcirkulation och gjorde det möjligt för oss att återvinna mer energi, förklarar Anders Sörling," operativ chef på Sandvik Coromant i Gimo.

Vi noterade en skillnad den allra första månaden. Vi sparar så mycket energi att det sysntes i vår ekonomi direkt. I runda tal sparar vi cirka 70 kubikmeter olja per år Anders Sörling, verksamhetschef på Sandvik Coromant i Gimo

Återvinner 90% av energin

Svaret blev Climate Machines. En enhet som inte bara ger komfortkyla utan också sparar stora mängder energi med en återvinningseffektivitet på 90%. Detta innebär att sintringsprocessen återvinner 90% av den producerade energin och bara behöver lägga till 10% av det totala energibehovet.

Miljö och säkerhet är två högt prioriterade parametrar för Sandvik Coromant i den dagliga verksamheten.

" Denna investering ligger helt i linje med Sandviks tanke på att minimera energianvändningen och ge en god arbetsmiljö. Vi gör en investering för framtiden," säger Anders.

Samarbete innebär tillförlitlighet

Vårt samarbete inleddes 2012 med vår granskning av ett energicentralen på en annan industrianläggning. Men det var inte förrän i slutet av 2014 som planerna för den nya ventilationstekniken för sintringsarbetet tog form.

"Framför allt var det unika den effektivitet som den mycket stora värmeväxlaren erbjöd," minns Anders.

Det följde en rad projektmöten för att omsätta planerna i handling. Installationen påbörjades sommaren 2015 och verksamheten startade i oktober samma år.

Energy Machines ger operativt stöd och briljanta idéer.

"De är jättebra att jobba med. Kontakter är personliga och smidiga och de kommer med idéer när det behövs. Och jag tycker att det är viktigt att de ansvarar för hela projektet. Från början till slut," avslutar Anders.

Följ den underliggande metoden

Den ursprungliga idén var att installera ett Climate Machines-aggregat för att utnyttja all frånluft från fabriken, inklusive avgaserna från sintringsugnarna. Vi visste dock att det skulle innebära att en stor del av den energirika frånluften skulle kunna kringgå värmeväxlaren, vilket var oacceptabelt. Vår innovativa lösning var att de befintliga fläktarna skulle hantera frånluft från sintringsugnarna – ca 5 m³/s – återvinningsenergi med hjälp av vätskkopplad värmeväxling.

Climate Machines-aggregatet koncentrerar sig på att återvinna frånluft från fabriksutrymmen och kontor. Detta resulterar i en obalans mellan till- och frånluft på 18 respektive 13 m³ per sekund. Trots denna obalans ger ClimateMachines™ mycket hög prestanda och temperaturåtervinning. När efterbehandling är nödvändig tillsätts värme från värmesystemet med värme som till stor del kommer från återvunnen frånluft från sintringsugnarna. I princip innebär denna unika lösning att vi uppnår nästan 100% energiåtervinning.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines