Fastighetsbolaget Wallenstam

Fastighetsbolaget Wallenstam

Fastighetsbolaget Wallenstam valde ClimateMachines™ för att erbjuda bästa möjliga inomhusklimat i kontorsbyggnaden i Gårda, Göteborg. Wallenstam valde oss för vår förstklassiga prestanda och branschledande, smidiga byggprocess.

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
8000
kvm
88%
av återvunnen energi

Fastigheten på 8 000 kvm erbjuder kontorsyta i fem våningar och ligger i centrala Göteborg. Den tidigare klimatlösningen hade tjänat fastigheten sedan mitten av 1980-talet och behövde bytas ut. Tyvärr hade denna lösning installerats felaktigt, så Wallenstam stod inför en konstruktionsteknisk utmaning när den ersattes.

" Med en standardlösning hade vi varit tvungna att bygga om en hel del. Jag hade varit i kontakt med EnergyMachines™ i samband med ett annat projekt och eftersom jag var nyfiken på deras teknik kontaktade jag dem igen," säger Magnus Bellvik, projektledare för kommersiella projekt på Wallenstam.

Högre effektivitet, lägre driftskostnader

ClimateMachines™ skapade en platsbyggd ventilationslösning med en smidigare byggprocess, bättre prestanda och lägre ljud än andra alternativ. Hjärtat i vår maskin är en effektiv korsflödesvärmeväxlare som garanterat inte läcker frånluft och tilluft (med låga SFP-siffror). Enheten producerar kyla till kostnader 85-90% lägre än andra alternativ.
"Vi tycker att det här är väldigt intressant teknik. Det är inte helt nytt, men det utvecklas med högre effektivitet och effektiv evaporativ kyla," säger Magnus Bellvik.

Befuktning av frånluften skapar evaporativ effekt till låg kostnad och sänker temperaturen i tilluften med upp till 10 °C under sommaren.

EnergyMachines™ lösning är pålitlig och skapar en ventilationslösning som är billigare och passar oss bättre miljömässigt Magnus Bellvik, projektledare, Wallenstam

Minimerad energiförbrukning ökar prestandan

De nya luftbehandlingsaggregaten minimerar energiförbrukningen och Wallenstam planerar att noga övervaka prestandaökningar. Installationen påbörjas i oktober för färdigställande i november.

"Enligt beräkningar kommer vi att kunna uppnå en temperaturåtervinning på upp till 88%, vilket är betydligt bättre än tidigare. Så det är vad vi förväntar oss. Om vi uppnår de mervärden vi har räknat med kommer vi att kunna få tillbaka investeringskostnaden genom den förbättrade driftseffektiviteten," säger Magnus Bellvik.

Flexibilitet skapar nya möjligheter

I ytterligare samarbete med EnergyMachines™ planerar Wallenstam flera installationer av liknande slag, bland annat fastigheter på Göteborgs huvudgata, Avenyn.

"Flexibilitet är en stor fördel med EnergyMachines™ platsbyggda lösning. Det gör att vi kan hitta riktigt bra lösningar trots det begränsade tillgängliga utrymmet," säger Magnus Bellvik.

För att undvika att störa befintliga hyresgästers dagliga verksamhet och komfort planerar och genomför vi vår verksamhet med stor precision.

"Jag känner att vi har haft givande diskussioner. De har en hög kompetensnivå och vi har fått bra feedback och nya idéer genom våra kontakter. Det är viktigt att de är öppna med vad de tycker och känner utifrån erfarenheter från tidigare projekt. Jag känner att det är så med Energy Machines™," säger Magnus Bellvik.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines