Grand Hotel/Grand Joanne (pågår)

Grand Hotel/Grand Joanne (pågår)

Minskning av energiförbrukning
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
Återbetalningstid
år
OMRÅDE
kvm

Energy Machines förvandlar på uppdrag av Midstar AB Grand Hotel Copenhagen till en högpresterande energimaskin. Hotellet kommer att lanseras på nytt som Grand Joanne.

Den historiska byggnaden, som byggdes 1892, genomgår en fullständig renovering som inkluderar införandet av ett integrerat energisystem från Energy MachinesTM.

Systemkomponenter:
2 x 120 kW energimaskiner värmepumpar i hotellets källare
2 x 5000L/min och 1000L/min ClimateMachinesTM luftbehandlingsaggregat

Den mjukvarubaserade integrationen av de två teknikerna säkerställer att hela hotellets kylbehov tillgodoses av lösningen och att den nätbaserade värmeförbrukningen sänks med 90 %.

Projektet kommer att leda till betydande minskningar av hotellets driftskostnader och koldioxidavtryck. Hotellets gäster och personal kan förvänta sig en tillförlitligt ren, bekväm och miljövänlig inomhusmiljö i årtionden framöver.

Kontakt om det här projektet

Drew Alford
Affärschef
drew.alford@energymachines.com
+45 42 58 19 83

Teknik som används

Andra Energy Machines