Widex

Widex

En av Danmarks första självförsörjande, 100 % koldioxidneutrala byggnader.

Minskning av energiförbrukning
700
MWh/år
Minskning av koldioxidutsläppen
1000
ton/år
Investeringar
Besparingar på driftskostnader
540000
Återbetalningstid
4
år
OMRÅDE
37000
kvm
  • Plats: Plats: Lynge, Danmark
  • År för färdigställande: 2009
  • Energisystem: ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) geotermisk anläggning.
  • Värmelagringskapacitet: 2800 kWh
  • Grundvattenbrunnar, kvantitet: Antal: 5 par.
  • Grundvattenbrunnar, djup: 100 meter
  • Minskning avkoldioxidutsläpp: 75 % jämfört med ett traditionellt energisystem

Med installationen av ett grundvattenbaserat geotermiskt energisystem 2009 blev Widex nya huvudkontor i Lynge i Danmark en av landets första självförsörjande, koldioxidneutrala byggnader.

Energy Machines grundvattenbaserade system, eller ATES-system (aquifer thermal energy storage), står för byggnadens uppvärmning och kylning. Med ATES-systemet samlas överskottsvärme och -kyla in från byggnaden och lagras sedan i en underjordisk akvifer. Värmen och kylan tas ut från akvifären under hela året efter behov och ger kylning på sommaren och uppvärmning på vintern. Den grundvattenbaserade geotermiska energilösningen garanterar en behaglig temperatur för 1 000 anställda och dussintals besökare året runt.

Ett vindkraftverk som installerats på fastigheten levererar tillräckligt med energi för att driva hela det grundvattenbaserade energisystemet och i sin tur alla värme- och kylbehov för byggnaden.

Widex har länge fokuserat på intelligenta och miljövänliga lösningar. Med ATES minskar koldioxidutsläppen med så mycket som 75 % jämfört med en traditionell anläggning. Detta motsvarar 1 000 ton koldioxidutsläpp, eller utsläppen från 350 gasuppvärmda hus som sparas. Dessutom kommer dessa miljövinster med stora ekonomiska fördelar: 540 000 euro per år i besparingar på driftskostnaderna och en återbetalningstid på mindre än fyra år.

Kontakt om det här projektet

Teknik som används

Andra Energy Machines