Integrerade system för
Utbildning
Skapa rätt miljö för kunskapsutbyte

Nå dina hållbarhetsmål idag

På grund av den stora mängden människor, och behovet av bekväma inomhusmiljöer är tillhandahållandet av högkvalitativ, effektiv och ren luftförsörjning avgörande för både skolor och universitet. Samtidigt har vissa forskningsanläggningar höga funktionskrav för temperaturreglering, ventilation och energieffektivitet. Genom att konvertera din byggnad till en energimaskin kan du bidra till att säkerställa optimala förutsättningar för både lärande och forskning.

Relevanta projekt

Se våra projekt

Se Alla projekt